Σελίδα της Τίτας Σταύρου 
αρχική βιογραφικό παρουσιάσεις φωτογραφίες επικοινωνία
 Greek Frence English
Foto of Tita

Copyright © 1983  , Tita Stavrou


Πρέπει να ξέρουμε ότι το να διαποτίζεται το χαρτί από μία μόνο σταγόνα μελάνης, δεν είναι ένα ασήμαντο γεγονός· πρέπει η καρδιά να μεγαλώσει και να αδειάσει χωρίς να περιέχει ούτε την ελάχιστη σκέψη.

Li Rihua (1565-1635)
Δυναστεία Μινγκ.Το πνεύμα δεν έχει μορφή, δημιουργεί όμως με την κίνηση μορφές.

Wang Wei (699-759 μ.Χ.).